Tiedote syksyn Spex-produktion peruuntumisesta

Pykälän Spexin tuottajat ja ohjaajat ovat perusteellisen harkinnan jälkeen tehneet vaikean päätöksen olla järjestämättä spexiä suunnitellussa muodossaan vuonna 2020.

Päätöksen taustalla on vallitsevan pandemiatilanteen kehitys ja siitä johtuva toimintaolosuhteiden epävarmuus. Olemme joutuneet toteamaan, ettei spexiä pystytä tarkoituksenmukaisesti järjestämään vallitsevien suositusten puitteissa. Spex on luonteeltaan sellaista viranomaismääräyksissä ja THL:n ohjeistuksissa tarkoitettua erityisen riskin toimintaa, jossa viruksen leviämiselle on suotuisat olosuhteet ja lähikontaktien välttäminen käytännössä mahdotonta.

Näytösten järjestäminen turvallisesti vaatisi erityisjärjestelyitä, joiden toteuttaminen ei ole taloudellisesti mahdollista. Ei myöskään ole taloudellisesti kestävää ryhtyä tekemään produktiota, jonka toteutuminen on epävarmaa – ja joka epäonnistuessaan aiheuttaisi yhdistykselle merkittävää taloudellista haittaa.

Kun aloitimme keväällä suunnittelemaan vuoden 2020 produktiota, halusimme kasvattaa ja kehittää toimintaa sekä päästä esittämään Pykälän spexin suuremmalle yleisölle kuin koskaan ennen. Näin ollen on ilmeistä, että pidämme tätä päätöstä erittäin valitettavana – mutta myös välttämättömänä. Spex on instituutio, joka vaikuttaa suureen joukkoon ihmisiä. Siksi koemme, että tämä harmillinen päätös on ainoa mahdollinen tapa kantaa vastuumme asiassa.

Vaikka perinteistä produktiota ei tänä vuonna järjestetä, Spexin toiminta ei lakkaa. Olemme suunnitelleet korvaavaa toimintaa, joka sekä tarjoaa syksylle spex-henkistä yhdessäoloa että turvaa Spexin jatkuvuutta syksyyn 2021 tähdäten.

2.9. tapahtuvaksi suunniteltua aloituskokousta ei kuitenkaan tänä vuonna järjestetä.

Tiedotamme tulevasta vuodesta lisää koko Pykälän jäsenistölle avoimessa kaudenavauskokouksessa, jonka ajankohta varmistuu mahdollisimman pian.

Mahdolliset kysymykset, keskustelunavaukset ja kannanotot voi osoittaa sähköpostitse osoitteisiin spextuottajat@pykala.fi ja spexohjaajat@pykala.fi.

Raskain sydämin ja odottaen, että ”Spex on täällä taas”, 

Tuottajat Anna Turkki, Kristiina Aho ja Leo Varttala

Ohjaajat Leo Kaksonen, Kerttu Lempinen ja Nanni Olsson